ISO certificering

ISO certificering

Ecostar is een ISO gecertificeerd bedrijf sinds 2008

In augustus 2018 hebben wij ons kunnen cerificeren conform de nieuwe norm; ISO 14001:2015 bij AJA Registrars. In de afgelopen jaren is er veel veranderd door overnames van certificerende instanties waarbij Ecostar sinds 1 januari van 2022 is gecertificeerd door NCI.

Natuurlijk wil Ecostar zich continu verbeteren en streven naar optimale kwaliteit en klanttevredenheid. Daarbij zijn onze producten vriendelijke en verantwoorde alternatieven waarmee op een verantwoorde wijze een bijdrage geleverd wordt aan een beter milieu.

Het spreekt voor zich dat Ecostar als organisatie op het gebied van milieu op verantwoorde wijze opereert. Om dit te ondersteunen confirmeert Ecostar zich aan de ISO 14001 norm. Met de overgang van ISO 14001:2008 naar de nieuwe norm 14001:2015 is er veel veranderd. De verandere aanpak binnen de nieuwe norm zien wij als een positieve ontwikkeling. Ecostar heeft samen met MKB-bedrijfscertificering de nodige stappen gemaakt en zal hiervoor ook diverse veranderingen en vernieuwingen gaan doorvoeren in de toekomst.

U als klant zult hier niet altijd direct iets van merken maar er zullen ook keuzes gemaakt worden die direct in uw voordeel kunnen werken. Uw adviseur zal u tijdig informeren over dergelijke ontwikkelingen. Wij nodigen u ook graag uit zich aan te melden voor onze nieuwsbrief waarmee u ook altijd geïnformeerd blijft.