Privacy pagina

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten en andere opdrachtgevers

Om u goed van dienst te kunnen zijn verzamelen en gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u:

- een passende offerte te kunnen toesturen,
- goederen te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, 
- te kunnen factureren,
- goed en efficiënt met u te kunnen communiceren voor een optimale dienstverlening.

De gegevens die wij van u mogelijk registrereren zijn:

- (bedrijfs-)naam
- adres gegevens
- e-mailadres
- btw nummer
- kamer van koophandel nummer
- bankrekeningnummer

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Maar u begrijpt dat wanneer wij geen of onvoldoende persoonsgegevens ter beschikking hebben, de kans bestaat dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren en u niet van dienst kunnen zijn. 

Verstrekking aan derden

Om een eventuele overeenkomst met u goed te kunnen uitvoeren is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan leveranciers van onderdelen, materialen, producten en diensten leveren. Zo maken wij onder andere gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Ook maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailingdienst, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Tot slot maken wij gebruik van een bezorgingsdienst(en) welke wij uw persoonsgegevens doorgeven om, het door u bestelde, op de juiste plaats af te leveren. 

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. BELANGRIJK: U blijft in controle want elke keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid uw voorkeuren aan te passen of u af te melden voor toekomstige berichten. Een afmeld-link en wijziging-link vindt u onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Bent u wel klant bij ons geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ecostar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ecostar.nl

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Wij gebruiken cookies uitsluitend om onze website beter te laten functioneren en u gemak te brengen in het gebruik van onze website. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Ecostar:

Ecostar b.v.

De heer P. Haasewinkel
Het Lentfert 34
7547 SR  ENSCHEDE

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Enschede, 20 mei 2018

Schrijf u in voor
de Ecostar nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen voor een groene en veilige werkplek!